Sri Harikathaamritha Saaraa – an Introduction

Sri Harikathaamritha Saaraa – an Introduction
|| Hari Sarvothama Vayu Jivothama || ------------------------------------------------------------------------- Sri Harikathaamritha Saaraa  ------------------------------------------------------------------------- Namaskara to all Haribhaktas. The Harikathaamritha saara known as the Kannada sudha had…